Get Adobe Flash player

Korngrav og elevatorgrav

HC – korngrav og elevatorgrav er alle som udgangspunkt udført med færdigstøbte vandtætte bundsektioner, hvorpå sider, monterets til den ønskede dybde/volumen.

Korngraven der som standard udføres i ca. 25 m3 og 40 m3 udførelse består af følgende komponenter:

Type 25 m3 korngrav:

1 stk. færdigstøbt bundsektion m/bundkanal med indhold på ca. 9,7 m3, samt en topsektion bestående af 4 sideelementer der samles med den færdigstøbte bundsektion med en fer og not samling og bolte, indhold ca. 19 m3, samt 4 afstivningsvægge. Konstruktionen opstilles på et pladsstøbt fundament eller armeret betonplade.

Type 40 m3 korngrav:

1 stk. færdigstøbt bundsektion m/bundkanal med indhold på ca. 9,7 m3, en mellemsektion bestående af 4 specialhjørner og 4 stk. vægelementer der samles indbyrdes og med den færdigstøbte bundsektion med fer og not samlinger og bolte, indhold ca. 19 m3, samt 4 afstivningsvægge. Konstruktionen opstilles på pladsstøbt fundament eller armeret betonplade.

Elevatorgrav:

Elevatorgraven består af følgende: Færdigstøbt bundsektion med ca. 30 cm. sider, samt overvægge i ønskede “højde” der samles vandtæt indbyrdes og med bundsektionen, med fer og notsamlinger og bolte.

Elevatorgraven leveres i 2 grunddimensioner, 2,0×2,0 m indvendig og 2,5×3,6 m indvendig.

Levering og montering:

Den færdigstøbte bundsektion og sider kan leveres som byggesæt for selvmontage med hjælp fra vor kranvogn.

Vi kan også tilbyde at montere.