Get Adobe Flash player

L-Elementer

L-elementer er robuste betonelementer, som anvendes til plansiloer og mange andre formål i landbrug og industri.
L-elementernes udformning og fleksibilitet giver uanede konstruktionsmuligheder og tilpasses den enkelte byggesag.

LANDBRUG- Ensilage- Korn- Foderstoffer- Gødning- Møddingspladser

INDUSTRI- Affald- Brandsikker opbevaring- Materialepladser- Støttemure- Damme

KOMMUNER- Genbrugspladser- Jord/grus/stenbåse- Salt/slamlagre- Rensningsanlæg- Forsinkelsesbassiner

Alle L-elementer er dimensioneret i henhold til Dansk Standard for beton konstruktioner DS 411.
L-elementerne udføres i beton 35 med dæklag på minimum 35 mm og opfylder gældende normer, miljø- og sikkerhedskrav.

Nedenfor illustreres vort sortiment af L-elementer, som spænder fra højde 150 til 300cm. Klik på typen De ønsker yderlig information om.

Kontakt os for øvrige størrelser alt fra L110 til L600
Referencer